Những xe đầu tiên trong lô 399 xe của ” Chương trình nâng cao chất lượng dịch vụ cho quý khách” hàng đã về đến công ty


Những xe đầu tiên trong lô 399 xe của " Chương trình nâng cao chất lượng dịch vụ cho quý khách" hàng đã về đến công ty

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ Quý khách hàng với tư duy “sự hài lòng của qúy khách hàng là sự cần thiết để đạt được hiệu quả kinh doanh". Hiện tại “Taxi Phú Quốc” đang Tập trung nâng cấp dòng xe gắn liền với việc từng bước nâng cao chất lượng thụ hưởng, giá trị trải nghiệm dịch vụ của quý khách hàng. Hướng đến xây dựng và phát triển thương hiệu dịch vụ có tính cạnh tranh. Trong chiến lược phát triển “ Hướng Ra Biển Lớn” cạnh tranh lành mạnh dựa vào giá trị thương hiệu luôn được quý khách hàng lựa chọn khi có nhu cầu di chuyển.