Nam Thắng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh với hộ chiếu vắc xin


Tập đoàn Nam Thắng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh với hộ chiếu vắc xinHoà cùng cuộc sống bình thường mới sau những tàn phá khốc liệt của đại dịch covid-19, Tập đoàn Nam Thắng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh với chương trình hộ chiếu vắc xin theo chủ trương tỉnh Kiên Giang đưa ra, kích cầu du lịch, phục hồi kinh tế.
Để sẵn sàng áp dụng hộ chiếu vắc xin, Tập đoàn Nam Thắng cũng có những bước chuẩn bị khá chỉn chu về mọi mặt. Một trong những hoạt động đó là đảm bảo 100% CB-CNV Tập đoàn hoàn thành 2 mũi vắc xin. Mặt khác, hoạt động đào tạo, training cho CB-CNV các kỹ năng phòng chống dịch, nguyên tắc 5k, 3 tại chỗ, linh hoạt ứng phó các tình huống có thể xảy ra nhằm đảm bảo sức khoẻ cho mình và khách hàng cũng được doanh nghiệp chú trọng triển khai.Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url