TAXI NAM THẮNG

{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:”TAXI NAM THẮNG”,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:”https://namthanggroup.vn/wp-content/uploads/2021/06/2-1024×739.jpg|1444|2000|100000470″,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:true}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Xhugf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”

 

TAXI NAM THẮNG

Là lĩnh vực kinh doanh chủ lực, với phương cách kinh doanh sáng tạo, phương tiện phù hợp với đặc điểm giao thông của địa phương, số lượng xe mang thương hiệu taxi Nam Thắng đang dần khẳng định vị thế của mình tại địa bàn hoạt động các tình, đáp ứng nhanh nhu cầu đi lại của hành khách tại Phú Quốc, Kiên Giang, Hà Tiên…

 

“}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_5ZtkF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”ixRJe”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://namthanggroup.vn/wp-content/uploads/2021/06/taxi-nam-thang-01.jpg|751|1001|100001432″,”alt”:””,”thumb_size”:”large”}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_ir4SQ”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”Cenos”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{},”css”:{},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:””,”excerpt”:””,”extra_1″:””,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url