Đội Ngũ Nhân Sự

doi-ngu-nhan-su

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO


TRẦN BÁ THẮNG

Tổng Giám đốc

Quá trình công tác từ năm 2012 đến nay:
+ Công tác tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hải Hưng Nam Thắng
+ Công ty Cổ phần Nam Thắng Phú Quốc
+ Công ty Cổ phần Nam Thắng Rạch Giá
+ Công ty Cổ phần Vận Tải Thủy Bộ Kiên Giang
+ Công ty Cổ phần HĐĐT Nam Thắng Đồng Nai
+ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm Nam Thắng
Hiện nay đang giữ chức Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Nam Thắng.

HOÀNG AN DƯỠNG

Phó Tổng Giám Đốc

+ Từ năm 2005 đến năm 2007: Chuyên viên kế toán - Công tác tại Công ty CP Thương mai Tổng hợp Lạng Sơn
+ Từ năm 2007 đến năm 2009: Chuyên viên kế toán - Công tác tại Công ty CP TMDV Xuân Mai
+ Từ năm 2010 đến năm 2011: Kế toán tổng hợp - Công tác tại Công ty CP Mai Linh Bình Dương
+ Từ năm 2012 đến năm 2014: Kế toán Trưởng - Công tác tại Công ty CP tập đoàn xây dựng An Cư
+ Từ năm 2014 đến năm 2018: Giám đốc tài Chính - Công tác tại Công ty CP Nam Thắng Phú Quốc
+ Từ năm 2018 đến nay: Phó Tổng Giám đốc - Tập Đoàn Nam Thắng Group

VŨ ĐÌNH TRƯỜNG

Phó Tổng Giám Đốc

+ Từ năm 2013 đến năm 2014: Chuyên viên kinh doanh - Công tác tại Công ty TNHH TM DV Hải Hưng Nam Thắng
+ Từ năm 2014 đến năm 2018: Phó Giám đốc/Trưởng Phòng kinh doanh - Công tác tại Công ty Cổ phần Nam Thắng Phú Quốc.
+ Từ năm 2018 đến năm 2020: Giám đốc - Công ty Cổ phần XNK Thực phẩm Nam Thắng.
+ Từ năm 2020 đến nay: Phó Tổng Giám đốc - Tập Đoàn Nam Thắng Group

HOÀNG VĂN THỌ

Giám Đốc Tài Chính

+ Từ năm 2005 đến năm 2007: Kế toán trưởng - Công tác tại Công ty Cổ phần BMT-FiCO, tại TP.HCM.
+ Từ năm 2008 đến năm 2009: Giám đốc tài chính (CFO) - Công tác tại Công ty CP Tập Đòan Mai Linh Đông Nam Bộ, tại Biên hòa, Đồng nai.
+ Từ năm 2010 đến năm 2011: Giám đốc tài chính (CFO) - Công tác tại Công ty CP Vận Tải Sài Gòn, tại Biên hòa, Đồng nai.
+ Từ năm 2012 đến năm 2017: Giám đốc tài chính (CFO) - Công tác tại Công ty TNHH Thạch Nhất, tại Biên Hòa, Đồng nai.
+ Từ năm 2017 đến nay: Giám đốc tài chính (CFO) - Công tác tại Tập Đoàn Nam Thắng, tại Bình Dương

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC