HỆ SINH THÁI

he-sinh-thai-tap-doan-nam-thang


9 CÔNG TY THÀNH VIÊN


Công ty TNHH TM-DV Hải Hưng Nam Thắng

Thành lập ngày 06/07/2012

Công ty TNHH TM DV ô tô Nam Thắng

Thành lập ngày 11/12/2013

Công ty Cổ phần Nam Thắng Phú Quốc

Thành lập ngày 30/4/2014

Công ty Cổ phần Nam Thắng Rạch Giá

Thành lập ngày 31/7/2016

Công ty Cổ phần Thủy Bộ Kiên Giang

Chuyển đổi ngày 31/7/2017

Công ty Cổ phần XNK Thực phẩm Nam Thắng

Thành lập ngày 29/12/2018

Công ty Cổ phần TM-DV Nam Thắng Travel Pro

Thành lập ngày 04/09/2019

Công ty Cổ phần HĐĐT Nam Thắng Đồng Nai

Thành lập ngày 06/12/2019

Công ty Cổ phần Địa ốc Nam Thắng

Thành lập tháng 10/2020